Sint-HubertSint Hubert is een dorp in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant. Sint Hubert behoort sinds 1 januari 2022 tot de gemeente Land van Cuijk.

In 1459 werd Sint Hubert voor het eerst vernoemd. Er werd toen gesproken over een kapel in het veen. De kapel was gewijd aan de Heilige Hubertus. Rond 1800 telde Sint Hubert ongeveer 400 inwoners. Tot 1980 bleef het inwonertal van Sint Hubert beperkt tot een kleine 1000 zielen. Als gevolg van een woningbouwstop in Mill werd de wijk Grootven gebouwd en steeg in korte tijd het aantal inwoners tot ongeveer 1600. 

De bevolking van Sint Hubert is hoofdzakelijk katholiek. Het kerkbezoek is echter ook hier flink teruggelopen. Vermeldenswaardig is dat er buiten een katholieke kerk ook een Russisch-Orthodox klooster in het dorp staat.

Sint Hubert ligt in het gebied dat de overgang vormt van Peel naar Maas. De Molenheide, in het zuiden en zuidwesten, is gelegen op een uitloper van de peel. Een hoog gelegen gebied waar oorspronkelijk, zoals de naam al zegt heide groeide. Begin 1900 is dit gebied voor bosbouw in gebruik genomen. Momenteel is dit natuurgebied in handen van Natuurmonumenten.
Nabij de Wanroyse- en Millseweg is de overgang naar het lager gelegen Maasdal duidelijk zichtbaar. Verder naar het oosten en noorden komt men in een lager gelegen broekgebied. Hier stroomt ook het riviertje de lage Raam. In vroegere tijden was dit een zeer nat gebied.

In het verleden was Sint Hubert een uitgesproken agrarisch dorp. Op kleine perceeltjes werd aan akkerbouw gedaan. Boerderijen waren er veel maar meestal zeer beperkt van omvang. Als gevolg van de ruilverkaveling in de jaren 70 van de vorige eeuw trad er schaalvergroting op en schakelde enkele bedrijven over op tuinbouw, boom-, en bloemkwekerijgewassen. Tegenwoordig is er ook een klein industrieterrein aan de Grootvenseweg.

Sint Hubert wordt in tweeën gedeeld door een zeer drukke provinciale weg, de N264. Deze weg plaatselijk aangeduid als Hapseweg en Pastoor Jacobsstraat vormt de verbindingsweg tussen de A73 afslag Haps en de A50 afslag Uden-volkel. 

TaalPictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter